Loading ....
Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 845-17-04, (22) 845-51-21
fax: (22) 845-51-21
e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ul. Puławska 97 

jest publiczną pozaszkolną placówką specjalistyczną, która umożliwia pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie umiejętności dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz prowadzi działalność w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

2. Statut placówki – link do www.mdk-mokotow.pl

3. Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy udzielone Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury GP-0052/4302/2011 z dnia 02.09.2011r.

Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Pokaż informacje o artykule