Loading ....
Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 845-17-04, (22) 845-51-21
fax: (22) 845-51-21
e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

SEKRETARIAT czynny : 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ul. Puławska 97 02-595 Warszawa

Tel/fax: 22 845-51-21

Tel: 22 845-17-04

wtorek, środa, piątek w godz. 8.00-16.00

czwartek 11.00-19.00

ODDZIAŁ MDK ul. Odyńca 57 02-644 Warszawa

Tel: 22 844-23-55

poniedziałek 11.00-19.00.

e-mail: mdk@mokotow.waw.pl

www.mdk-mokotow.pl

Sprawy przekazane do realizacji poszczególnym pracownikom MDK załatwiane są w dniach i godzinach określonych w harmonogramie pracy.

Pracownicy załatwiający sprawy indywidualne interesantów są zobowiązani:

- przestrzegać zasad i terminów przewidzianych w KPA oraz w innych przepisach mających na celu usprawnienie obsługi interesantów,

- udzielać dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie załatwienia sprawy.

Pokaż informacje o artykule