Loading ....
Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 845-17-04, (22) 845-51-21
fax: (22) 845-51-21
e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Funkcjonowanie MDK regulują:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 roku z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z 2008r. z późniejszymi zmianami).

oraz

5. Regulaminy i Zarządzenia Dyrektora obowiązujące w MDK.

 

Pokaż informacje o artykule