Loading ....
Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Puławska 97
02-595 Warszawa
tel: (22) 845-17-04, (22) 845-51-21
fax: (22) 845-51-21
e-mail: mdkmok@edu.um.warszawa.pl

Sprawy przekazane do realizacji poszczególnym pracownikom MDK załatwiane są w dniach i godzinach określonych w harmonogramie pracy.

Pracownicy załatwiający sprawy indywidualne interesantów są zobowiązani:

  • przestrzegać zasad i terminów przewidzianych w KPA oraz w innych przepisach mających na celu usprawnienie obsługi interesantów,

  • udzielać dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie załatwienia sprawy. 

Pokaż informacje o artykule